Skolskjuts och SL-kort

Foto: Sussi Larsson, Mostphotos

Ditt barn kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan. Här kan du få information om de olika kraven för att få skolskjuts och vad det innebär.

Med skolskjuts menar vi skoltaxi, SL-kort och skolbuss för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

För att vi ska kunna garantera att ditt ärende är klart innan första skoldagen på ett nytt läsår, behöver du lämna din ansökan senast 1 april. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Då har ansökningarna en handläggningstid på högst 30 dagar.

Ansök om skolskjuts här

Har du redan ansökt om skolskjuts kan du läsa om ditt beslut här

Skolbuss Hagalyckebyskolan och Dalarö skola

All daglig kommunikation sker via Travellers skolbussportal.
På portalen kan du som vårdnadshavare bland annat avboka, boka på, rapportera avvikelser och skicka meddelanden till Traveller. Vårdnadshavare till eleven som beviljats att åka med skolbussen får inloggningsuppgifter från skolskjutshandläggaren.

Travellers skolbussportal
Mer information om skolbussen

Sverigetaxi

Vid barns sjukdom ska skolskjutsen avbokas via telefon eller e-post:
08-632 90 50
planering@sverigetaxi.se

Kontakt för den här sidan: batsmansskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 juni 2018