Skolmiljö

Båtsmansskolan har traditionellt utformade skolbyggnader där vi kreativt använder oss av lokalerna för att bedriva en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet genom hela dagen.

Båtsmansskolan har två skolbyggnader som bland annat rymmer: bibliotek, idrottshall, trä- och textilslöjdssalar samt musiksal. Alla våra klassrum är utrustade med projektorer och smartboards. Utemiljön erbjuder fotbollsplan, klätterställningar, lekhus, olika gungor, sandlådor och linbana. På de övriga ytorna sprudlar lekglädjen i lekar, till exempel bollspelet King. Därtill har skolan även en basketplan och bandyhörna. För den som vill fly solen en stund finns flera skuggiga partier med inbjudande grönska.

Varje klass har ett eget hemklassrum med tillhörande kapprum och toalett. Lärmiljön anpassas utifrån elevernas behov. Skolan har ett litet bibliotek där det bedrivs lästräning och läsinspiraton i mindre grupper. Musikämnet har en egen sal som är välutrustad med instrument av olika slag. Fritids är organiserat i fyra hemvister och de utnyttjar skolans alla lokaler, så som bibliotek, ateljéer, byggrum, idrottshall, musiksal samt klassrum, för sina aktiviteter. Under rasttid finns skolans fritidspersonal ute för att starta rastaktiviteter och lekar tillsammans med eleverna. 

Senast uppdaterad: 18 januari 2021