Studie- och yrkesvägledning

Genom studie- och yrkesvägledningen får eleven möjlighet att utifrån sina förutsättningar bli medveten om sig själv och de valalternativ som finns när det gäller utbildningar och yrken.

Eleven blir också medveten om relationen mellan sig själv och och de olika valalternativen samt lär sig att fatta beslut och att genomföra sina beslut.

Studie- och yrkesvägledaren har hand om de enskilda och gruppvägledande samtalen, samt undervisning i form av klassinformation samt utdelning av annan relevant information.

Även rektorer och lärare delar informationsansvaret med studie- och yrkesvägledarna. Självklart har lärarna en central roll vad gäller att integrera studie- och yrkesvägledning i sin undervisning. 

Senast uppdaterad: 11 januari 2021