Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Organisation och ledning

Information om skolans organisation och ledning.

Skolledning

  • Åsa Bauermeister, Rektor 
  • Sara Johansson, Biträdande rektor

Administration

  • Tugba Kücükgöl, administratör 

Arbetslagsledare

På skolan finns tre arbetslag. Arbetslagen leds av varsin arbetslagsledare.

  • Elin Pauna, arbetslagsledare förskoleklass, årkurs 1-3
  • Ann-Cari Rodén, arbetslagsledare årskurs 4-6
  • Emil Bygde, arbetslagsledare fritidshemmet

Kök och vaktmästeri

I köket finns köksföreståndare Thomas Englund med sin personal.
Dagligt underhåll och skötsel av skolans lokaler hanteras av vår vaktmästare Jessica Österberg.

Elevhälsoteam (EHT)

På skolan finns tillgång till skolsköterska, kurator samt specialpedagog. Utöver dessa kompetenser ingår också skolledning, skolläkare och skolpsykolog i skolans elevhälsoteam.

  • Sofia Wändesjö, skolsköterska 
  • Lotta Berlin Willman, kurator

Kontakta oss

Rektor
Åsa Bauermeister
08-606 17 83
070 606 17 83
asa.bauermeister@haninge.se

Biträdande rektor
Sara Johansson
08-606 86 60
sara.tornkvist@haninge.se

Administratör
Tugba Kücükgöl
08-606 80 81
tugba.kucukgol@haninge.se

Arbetslagsledare Förskoleklass, åk 1-3
Elin Pauna
elin.pauna@haninge.se

Arbetslagsledare åk 4-6
Ann-Cari Rodén
ann-cari.roden@haninge.se

Arbetslagsledare fritids
Emil Bygde
emil.bygde@haninge.se

Kök
Thomas Englund
08-606 80 84
thomas.englund@haninge.se

Vaktmästeri 
Jessica Österberg
08-606 80 87
jessica.osterberg@haninge.se

Skolkurator
Lotta Berlin Willman
070-606 96 80
ann-charlotte.berlinwillman@haninge.se

Skolsköterska
Sofia Wändesjö
08-606 80 82
sofia.wandesjo@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 januari 2023