Organisation och ledning

Information om skolans organisation och ledning.

Skolledning

  • Åsa Bauermeister, Rektor 

Administration

  • Tugba Kücükgöl, administratör 

Arbetslagsledare

På skolan finns tre arbetslag. Arbetslagen leds av varsin arbetslagsledare.

  • Elin Pauna, arbetslagsledare förskoleklass, årkurs 1-3
  • Ann-Cari Rodén, arbetslagsledare årskurs 4-6
  • Emil Bygde, arbetslagsledare fritidshemmet

Kök och vaktmästeri

I köket finns köksföreståndare Thomas Englund med sin personal.
Dagligt underhåll och skötsel av skolans lokaler hanteras av vår vaktmästare Jessica Österberg.

Elevhälsoteam (EHT)

På skolan finns tillgång till skolsköterska, kurator samt specialpedagog. Utöver dessa kompetenser ingår också skolledning, skolläkare och skolpsykolog i skolans elevhälsoteam.

  • Sofia Wändesjö, skolsköterska 
  • Lotta Berlin Willman, kurator

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022