Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

Elever från förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidsverksamhet. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Verksamheten utgår från gällande styrdokument och kommunens riktlinjer för fritidshem.

Du som har barn på fritids får via anslag på fritidsavdelningarna veta vad som händer där. Varje vecka finns planerade aktiviteter för eftermiddagarna.

Elever i förskoleklasserna och årskurs 1–3 erbjuds omsorg klockan 06.30–18.00. 

På eftermiddagar och lovdagar har vi fritidsaktiviteter i årskurs F–3 utifrån barnens behov och intresse.

Hålltider 

Klockan 06.30

Morgonfritids öppnar i matsalen. Ingång via matsalsentrén (från lilla gården). Ytterkläder hängs av i den "kroksektion" som är märkt för årskursen.

Klockan 06.30–07.30

En lugn start på dagen med tillgång till spel, ritmaterial och böcker.

Klockan 07.00-07.30

Drop-in-frukost står framdukad.

Klockan 07.30

Alla elever klär på sig och går ut på gården till dess skolverksamheten börjar.

När skoldagen är slut öppnar fritids sin eftermiddagsverksamhet.

Klockan 14.00–14.30

Serveras mellanmål i matsalen.

Klockan 18.00

Stänger fritids.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021