Elevhälsoteam

Foto: Mostphotos

Elevhälsoteamet är den del av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en välfungerande undervisningssituation.

Elevhälsoteamet ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot mål

Senast uppdaterad: 3 maj 2021