Trygghet och hälsa

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Hos oss på Båtsmansskolan finns elevhälsoteam, trygghetsteam samt kamratstödjare som alla arbetar för att våra elever ska lyckas och trivas i skolan på alla sätt och vis.

Arbetet bedrivs både  förebyggande och främjande men också åtgärdande när så behövs. På skolan finns också en aktiv fadderverksamhet mellan våra klasser, rastverksamhet som leds av vår personal, ett aktivt elevråd och matråd samt kamratstödjare med elevrepresentanter. 

Senast uppdaterad: 3 maj 2021