Så här jobbar vi

Planeter elever gjort. Foto: Olof Holdar

Båtsmansskolan strävar efter att alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Alla elever ska nå godkända resultat i alla ämnen.

Undervisande lärare har i uppgift att se till att eleverna är väl medvetna om vilka krav som ställs. Vi följer kunskapsutvecklingen för varje elev och du som förälder har möjlighet att ta del av den genom kontinuerlig information från klassläraren och vid utvecklingssamtalet. I åk. 6 får eleverna betyg som visar hur de ligger till i relation till läroplanens kunskapskrav i varje ämne.

Skola och fritidshem – en helhet, en skola

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Verksamheten i fritidshemmet utgår från gällande styrdokument och kommunens riktlinjer för fritidshem. 

Fritidshemmet fullständigar Båtsmansskolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan samt under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Tillsammans ska skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021