Skolstart

Datum:
Plats:

Till alla!

 

Skolstart!!!

 

Hej!

Det är dags för skolstart läsåret 2020/2021.

Det vill vi fira!

Vi kommer att fira utan vårdnadshavare och i respektive klassrum detta år på grund av Covid-19. Kl. 9.00 på onsdag är eleverna välkomna direkt till sina klassrum där deras lärare finns. 

När det gäller förskoleklasserna, som kommer för första gången till vår skola, så ber vi er att endast vara en vårdnadshavare per elev. Förskoleklasspersonalen möter er utomhus kl.9.00. De går sedan in med barnen och har aktiviteter. Det vore toppen om ni kan finnas i närheten om det skulle behövas. 

 

Hjärtligt välkomna till Båtsmansskolan!

 

Vänliga hälsningar

 

Eva Westin Gustafsson 

Tf. Rektor Båtsmansskolan

 

PS Vi lägger ut den information som har gått ut till alla blivande förskoleklassföräldrar så att ni kan se den här. DS

 

Bifogat Dokument 

Senast uppdaterad: 13 augusti 2020