Förlängt beslut om fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet och Centrum Vux

Foto: MostPhotos

Kommundirektören har fattat förnyat beslut gällande fjärr- och distansundervisning på Haninge kommuns gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Beslutet gäller till och med den 31 maj 2020. Beslutet komma att ändras eller förlängas vid behov.

Distans- eller fjärrundervisning på gymnasieskolor

Från och med onsdagen den 18 mars bedriver Haninge kommuns gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet, samt vuxenutbildningen, Centrum Vux, distansundervisning. Beslutet är förlängt till och med den 31 maj och kan komma att ändras eller förlängas vid behov.

Distansundervisning i kommunala grundskolor från kl 13 varje vardag

Från och med den 14 april bedriver Haninge kommun distansundervisning i samtliga kommunala grundskolor från kl 13 varje vardag. Distansundervisningen gäller alla årskurser utom årskurs 9 som fortsättningsvis har undervisning i skolan hela dagen. Detta beslut gäller till och med den 15 maj och kan komma att ändras eller förlängas vid behov.

Analys inför nytt beslut

Fördjupande analyser kommer att genomföras inför den 15 maj respektive den 31 maj då nu gällande beslut upphör. Analyserna kommer att genomföras utifrån rådande situation i verksamheterna tillsammans med eventuella nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Analyserna kommer då att ligga till grund för nya eller förlängda beslut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020