Högstadieskolorna i Haninge kommun går över till flexibel skolgång

Illustration coronainformation Foto: Haninge kommun

I och med regeringens förordningsändring om möjligheter för högstadieskolor att använda distansundervisning har Haninge kommun beslutat att låta högstadieskolorna gå över till så kallad flexibel skolgång för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Beslutet gäller från och med måndag den 11 januari till och med den 24 januari. Beslutet gäller inte för grundsärskolan.

Förordningsändringen gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Beslutet om flexibel skolgång i Haninge kommuns grundskolor togs efter noga övervägande för att ytterligare kunna minska trängseln i till exempel korridorer, matsal och idrottshall.  

Hur fungerar flexibel skolgång?   

Flexibel skolgång innebär att eleverna delvis får fjärr- och eller distansundervisning och delvis undervisning på plats i skolan. Till exempel kan det förekomma varannandagsundervisning, undervisning förlagd till förmiddagen, eftermiddagen eller viss blockläsning.  
 
- Elevernas behov och förutsättningar skiljer sig åt och utgångsläget för deras lärande och utveckling nås bäst genom undervisning på plats, närundervisning. Därför gör vi tillsammans bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra all undervisning på distans. Undervisning på plats i skolan, även till viss del, är viktigt för barn och ungas lärande och sociala sammanhang, säger Pär Olsson, verksamhetschef för grundskolorna i Haninge kommun. 

Rektorn på respektive skola beslutar om formerna för den flexibla undervisningen utifrån skolans förutsättningar och utmaningar att kunna undvika trängsel och smittspridning. Då skolornas behov ser olika ut ordnas den flexibla undervisningen på olika sätt.  
 
Rektorn gör även en bedömning av elevernas behov och förutsättningar för att undervisa på plats. Det kan innebära att en del elever, till exempel med särskilda stödbehov, som inte kan mötas på annat sätt än i skolmiljö får undervisning på plats. Samtliga elever kommer under distans- och fjärrundervisning erbjudas skolmåltider. 

Vad är distans- respektive fjärrundervisning? 

Distansundervisning är undervisning på distans. Den kan ske digitalt men även med hjälp av böcker eller annat material. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument och chattar. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som sker digitalt i realtid. 
Närundervisning är undervisning på plats i skolan. 
Beslutet om flexibel skolgång är fattat av ordföranden i grund- och förskolenämnden i Haninge kommun. 

Beslutet kan komma att ändras eller förlängas. 
Varje årskurs på respektive skola får särskild information om hur skolgången kommer att se ut via Schoolsoft.  

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 9 januari 2021